Pravidlá internátu

6. května 2011 v 14:34
Pravidlá internátu:
1. Nebudem fajčiť, používať a prechovávať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé a nebezpečné látky a predmety, ktoré by mohli ohrozovať moje zdravie a zdravie mojich spolužiakov.
2. Nebudem si deformovať svoje vnútro čítaním nevhodnej literatúry, časopisov a hazardnými hrami.
3. Lepenie plagátov, obrázkov na steny a dvere sa nedovoľuje.
4. Z jedálne nebudem odnášať taniere, príbory a poháre na izbu.
5. V čase povinného štúdia od 16 - 18.00 hod. budem dodržiavať študijný kľud.
6. Telefón Westminsterského internátu budem využívať do 21.30 hod. so súhlasom vychovávateľa a zapíšem sa do knihy hovorov.
7. V rámci tolerancie a ohľaduplnosti voči svojim spolužiakom budem používať rádio tak, aby som nerušil ostatných prílišným hlukom. V čase svojho osobného voľna budem vhodné TV programy sledovať podľa usmernenia vychovávateľa vo vyhradenej miestnosti, nie na izbe.
8. Svoje osobné záľuby, ako návšteva krúžkov, kurzov, súborov a iných aktivít mimo internátu budem realizovať po písomnom súhlase rodičov.
9.Vzhľadom na dodržanie poriadku vo Westminsterskom internáte, si návštevu kina naplánujem s príchodom do 21.00 hod. Mimo stanovený čas len po písomnom súhlase vedenia školy.
10. Od 18:00 až do 19:30 môže študent využívať čas voľne, ísť von alebo ho tráviť v škole, telocvični a školskom ihrisku. O 19: 45 sa zamkýnajú dvere a nikto nemôže vstúpiť ani von, ani dnu.
11. Zvieratá na Westminsterskom internáte nie sú povolené!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.